top of page

Kom achter de waarde van uw postzegels met Mannesberg Philippe uit Rebecq, in België !

Een taxatie van uw postzegelverzameling, gratis en vrijblijvend

Philippe Mannesberg is een erkend expert in filatelie. Hij helpt u met het inschatten van de waarde van uw postzegels of postzegelcollecties, gratis en zonder verplichting van uw kant: u hoeft alleen maar een bezoek te brengen aan zijn kantoor in Rebecq. Hij kan zich ook verplaatsen voor belangrijke collecties, maar in dat geval worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Een betrouwbaar onderzoek, eventueel met bekrachtiging door specialisten

Philippe Mannesberg schat de waarde van uw postzegels in, afhankelijk van hun staat en hun zeldzaamheid. Indien gespecialiseerde expertise noodzakelijk is, deinst hij er niet voor terug om zijn netwerk van internationale contacten aan te spreken. Zo zal er een beroep worden gedaan op een Japan-expert als u een of meer bijzonder zeldzame Japanse postzegels in uw bezit heeft. U kunt op basis van deze beoordeling besluiten om uw verzameling te houden, om hem zelf te verkopen (bijvoorbeeld tijdens vrijmarkten, rommelmarkten etc.) of om hem tegen de afgesproken prijs aan Philippe Mannesberg toe te vertrouwen.

Ontdek of u waardevolle postzegels bezit

Een postzegelverzameling kan soms een aanzienlijk en onvermoed kapitaal vertegenwoordigen

Een postzegelcollectie kan soms onverwachts een aanzienlijk kapitaal vertegenwoordigen. Sommige zeldzame uitgiftes of postzegels met een drukfout kunnen per slot van rekening een verbazingwekkende waarde hebben. Het is voor een leek niet eenvoudig om een zeldzame postzegel met verbazingwekkende waarde te onderscheiden van een gewone postzegel die veel minder, of zelfs helemaal niet, wordt gezocht door filatelisten. De expertise van een gespecialiseerd filatelist zoals Philippe Mannesberg uit Rebecq is onmisbaar om de waarde van uw postzegelcollectie zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Het album dat u van uw grootvader geërfd heeft, kan zonder dat u het weet postzegels bevatten die gezocht worden door verzamelaars! Alleen een echte expert zoals Philippe Mannesberg uit Rebecq zal de waarde van uw postzegelcollectie met zekerheid beoordelen.

Als u precies wilt weten wat de waarde van uw postzegelverzameling is, aarzel dan niet om hem te laten onderzoeken door Philippe Mannesberg uit Rebecq!

postzegels waarde Rebecq, België

Contacteer filatelist Philippe Mannesberg voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Hij helpt u graag verder.

bottom of page